ВТОРА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ  С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

“ЕВРОПА-ТЕРИТОРИЯ НА ЗНАНИЕТО”

   ВАРНА  05 – 07 ОКТОМВРИ 2017

 

 

Втора национална конференция с международно участие по природни науки, техника и технологии „Европа - територия на знанието” ще се проведе в периода  от 5 до 7 октомври 2017г. в гр. Варна под патронажа на Министъра на образованието и науката Красимир Вълчев. Конференцията се организира по национална програма „Квалификация“ в партньорство с  Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика към БАН, с участие на представители на образователния офис на ЦЕРН, Швейцария и на университети.

Основната цел  на конференцията е обмяна на опит и знания в областта на природните науки, техниката и технологиите. Събитието  дава възможност на учители, преподаватели и научни работници в областта на природните науки и технологиите да споделят своите идеи и  да намерят партньори  за бъдещи сътрудничества. Форумът ще спомогне за обмен на добри педагогически практики в обучението по природни науки, техника и технологии, както и за оптимизиране на връзката средно - висше образование.

От 1998 г. в ЦЕРН се организират триседмични международни учителски програми за учители по физика от горен курс на английски език. През 2008 г. във Варна е организирано първото обучение за български учители, като чрез това посещение България стана петнадесетата страна членка на ЦЕРН с национална програма. От 2011 г. програмата се организира и финансира от Министерството на образованието и науката. През 2013 г. в гр. Варна се организира и проведе Първа национална конференция с международно участие по природни науки „Европа - територия на знанието” за споделяне на идеи и опит, резултат от творческата и от изследователската работа в областта на природните науки.

Програмата на Втората национална конференция „Европа - територия на знанието”  включва  доклади,  дискусии по направления „Интердисциплинарни връзки - представяне на добри педагогически практики“ и“Обучението по природни науки, техника и технологии и връзката средно – висше образование“, представяне на постери и презентации. Тя ще бъде стимул и мотив за по - динамично сътрудничество на колеги от различни културно образователни области.

!!! Важно за всички участници в конференцията!!!