ВТОРА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ  С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

“ЕВРОПА-ТЕРИТОРИЯ НА ЗНАНИЕТО”

   ВАРНА  05 – 07 ОКТОМВРИ 2017

 

  В началото е винаги една мечта - Росица Христова

  ЦЕРН - модерния храм на науката

  Участието на България в експеримента CMS в ЦЕРН и откриване на Higgs бозона

  Адронна терапия - възможности и перспективи

  Опитът на Института по системно инженерство и роботика - БАН в дейността на CERN, Женева и възможности за участие в програми за обучение

Основни направления на дейности на CERN и програми за обучение на учители и ученици

CERN Bulgaria Education Collaboration

Тайните на природата - все по-достъпни

Боряна Генева - Моята добра практика като учител в ОМГ "Акад. Кирил Попов"

Валентина Живкова - Да пренесем магията на ЦЕРН в класната стая

Даниела Димова - Определяне качествата на питейни, отпадъчни и промишлени води в град Търговище

Карамфилка Патинова - Докосване до магията ЦЕРН

Красинела Георгиева - Наука от бабината ракла

Недялка Христова - ЦЕРН в ПГГСД"Н. Хайтов"

Нели Михайлова - Българска учителска програма в ЦЕРН

Пенка Мончева - Интелектуалните карти - форма на самостоятелна работа в обучението по физика

Радка Костадинова - Приложения на постижения от физиката на елементарните частици

Роза Рангелова - Силна интердисциплинарност чрез работа по проекти в клуб

Румяна Маринова - Сърцето на ядрената физика

Румяна Несторова - 4200 км до ЦЕРН и обратно

Румяна Несторова - Въведение в комплекса ускорители на ЦЕРН

Свежина Димитрова - Учителските програми

Силвия Боянова - Светът на ЦЕРН

Сн. Демирова - Интердисциплинарни връзки