ВТОРА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ  С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

“ЕВРОПА-ТЕРИТОРИЯ НА ЗНАНИЕТО”

   ВАРНА  05 – 07 ОКТОМВРИ 2017

 

ДОКЛАДИ ПРЕДСТАВЕНИ ВЪВ ВТОРАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ  С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

“ЕВРОПА-ТЕРИТОРИЯ НА ЗНАНИЕТО”

   ВАРНА  05 – 07 ОКТОМВРИ 2017

 

ВАЛЕНТИН ИВАНОВ - "НАУКАТА ЧРЕЗ ИЗКУСТВО - ЛЕСНА И ИНТЕРЕСНА"

ДАНИЕЛА КОЦЕВА - "Изследване интензитета на светлината на различни източници с дигитална научна лаборатория

                                      EinsteinLabMat+ и миникомпютър Nova 5000"

ЕВА БОЖУРОВА - "Изследване и компютърно моделиране на избухването на кометата 17P/Holmes през 2007 г."

ИВАНКА ГЕЦОВА - "Неформално обучение по астрономия в предучилищна степен на средното образование –

                                  резултати от анкетно проучване "

ЕЛЕНА ИЛИЕВА - "Представянето на добри практики от визитата в ЦЕРН пред ученици и учители в гр. Свищов"

ЗОРНИЦА ЗАХАРИЕВА - "Български програми за обучение в CERN и предоставените възможности за ученици"

КАТЯ ГОЧЕВА и КРАСИМИРА ИЛИЕВА - "Добри педагогически практики в ОУ „Пенчо Славейков“ – Димитровград"

КРЕМЕНА ДУКАДИНОВА - "Учителят – ЗАЩО ДА СЕ УСЪВЪРШЕНСТВАМ?"

ЛИЛЯНА РУСЕНОВА - "ДОБРИ ПРАКТИКИ В ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПО ИНФОРМАТИКА И КОМПЮТЪРНИ НАУКИ"

МАРИЯ МИТКОВА - "ПЪТЕШЕСТВИЕ В СВЕТА НА ЕЛЕМЕНТАРНИТЕ ЧАСТИЦИ"

МГ ВАРНА - "Извънкласните дейности като естествена част от учебния процес в училище"

ПЕТЪР ПЕТРОВ - "ОБРАЗОВАНИЕТО КАТО ЦЕННОСТ В НОВА ЕВРОПА"

ПЛАМЕН ЯЙДЖИЕВ - "Програми за български учители в ЦЕРН"

РОМАН ЗАХАРИЕВ - "БЪЛГАРСКИТЕ УЧИТЕЛСКИ ПРОГРАМИ ЗА ИНЖЕНЕРИ И IT- СПЕЦИАЛИСТИ И ОПИТЪТ НА ИНСТИТУТА

                                      ПО РОБОТИКА – БАН В РАБОТАТА НА CERN "

СВЕЖИНА ДИМИТРОВА - "Учителските програми в ЦЕРН - минало, настояще, бъдеще"

СТЕФКА ГЕОРГИЕВА - "Любовта към Родината и науката в един проект „И ний сме дали нещо на света“"

ТЕОДОРА ГАНЧЕВА - "ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР – СПОДЕЛЯНЕ НА ВИДЯНОТО В CERN"

ЮЛИЯНА БЕЛЧЕВА - "Медицината през погледа на три науки, трима преподаватели и един клас"