ВТОРА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ  С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

“ЕВРОПА-ТЕРИТОРИЯ НА ЗНАНИЕТО”

   ВАРНА  05 – 07 ОКТОМВРИ 2017

 

Местоположение

 

ул. "Цар Симеон I" 32

3 и 5 етаж

гр. Варна, п.к. 9000

България

 

За контакти

 

факс: 052 / 632 298

ruo@ruo-varna.bg

Дафинка Стоянова
0884 40 43 77
d.stoyanova@ruo-varna.bg

Свежина Димитрова

052 68 44 44

 

Настаняване

 

телефони:

052 608 176
0882 913 005